tr

Bloglar

Blogger Blogger

Lezbiyen ne anlama gelir ?
Lezbiyen, kendini kadın olarak tanımlayan ve yalnızca - veya - öncelikle kendini kadın olarak tanımlayan diğer insanlara karşı romantik, cinsel ve / veya şefkatli çekim deneyimleri olan kişidir. Bazı kadınlar ilişkilerini ve ilgilerini tanımlamak için başka bir anlatım da kullanabilir.  


Gay ne anlama gelir ?
Eşcinsel bir erkek, kendisini bir erkek olarak tanımlayan ve yalnızca – veya -  öncelikle kendini erkek olarak tanımlayan diğer insanlara karşı romantik, cinsel ve / veya şefkatli çekim deneyimleri olan bir kişidir. Bazı erkekler ilişkilerini ve ilgilerini tanımlamak için başka bir anlatım kullanabilir.


Biseksüel ne anlama gelir ?
Biseksüel kişi, birden fazla cinsiyetten insanlarla romantik ve / veya cinsel ilişki yaşayan ve / veya onlardan hoşlanan herhangi bir cinsiyetten kişidir. Bu tanıma uyan bazı kişiler, ikiden fazla cinsiyeti tanımak için "queer" veya "panseksüel" terimlerini tercih ederler. 'Bi-' teknik olarak ikiye atıfta bulunsa da, genellikle sadece kadınlardan veya erkeklerden daha fazla cinsiyetten insanlarla ilişkisi olan ve / veya ilgi çeken insanlar tarafından kullanılır. 

 

Blogger Blogger

Lezbiyen kadınlar, cinsiyetlerine ve cinsel yönelimlerine dayalı olarak zulüm görebilir ve aile ya da kendilerini yakın hissettikleri toplum üyeleri dahil olmak üzere bazı insanların elinde seks suçları olarak nitelendirilen ve tecavüz dahil olmak üzere daha sık cinsiyet temelli şiddete maruz kalabilirler. Sosyal ve ekonomik statülerinden dolayı, sığınma ülkelerinde iltica prosedürlerine, polise veya diğer koruma ve destek biçimlerine erişmekte zorlanabilirler. Bazı lezbiyen kadınlar zorunlu heteroseksüel evliliğe zorlanabilir ve bu evliliklerden de çocukları olabilir. Bu şartlar çeşitli kanuni eksikliklerden dolayı eşit yargılanmalarını ya da sosyal toplumun geri kalan bireyler ile benzer şartlar altında savunulmalarını engelleyebilir. 


İstatistiklere göre, eşcinsel erkekler, lezbiyen kadınlardan daha fazla kamusal hayat yaşama eğilimindedir ve sonuç olarak, aynı cinsiyetten erkek ilişkilerinin cezai bir suç olduğu ülkelerde, genellikle toplum içerisinde daha büyük risk altındadır. Bu genellemeye devlet aktörleri ve ülkenin ileri gelen iş insanları vb de dahildir.  Eşcinsel erkekler, maruz kaldıkları cinsel tacizi yetkililere veya hizmet sağlayıcılara açıklama konusunda, yaşayabileceklerini düşündükleri muhtemel utanç duygusundan dolayı isteksiz olabilir. Bu durum onların LGBTİ+ toplulukları tarafından korunması adına sorun teşkil edebilir. 

Blogger Blogger

Son yıllarda LGBTİ+ bireylerin topluma daha rahat kazandırılabilmeleri ve aynı zamanda haklarını daha doğru yollardan koruyabilmeleri amacıyla yapılan çeşitli konferanslar, toplantılar ya da sempozyumlar sayı bakımından artmaktadır. Özellikle toplumda ve sosyolojik gruplarda bireylerin cinsel yönelimlerinden dolayı çeşitli utançlara maruz kalmaları, ötekileştirmeleri ya da dışlanmaları korkusuyla kendi benliklerini doğru şekilde yansıtamamaları, büyük bir travmatik aksiyon olarak nitelendirilebilmektedir.
Bu hususta, insanların kendilerini diledikleri gibi tanımlayabildikleri, toplum içerisinde kendilerini bu bağlamda var edebildikleri ve kanunlar dahilinde diledikleri gibi yaşayabildikleri bir ortam oluşturmak açısından önemli girişimler bulunmaktadır.
Dünyanın birçok ülkesinde ve bölgesinde LGBTİ+ konusu kabul edilen ve saygı duyulan bir kavram haline gelme konusunda önemli bir yol kat etse bile, hala önemli bir kesim bu bireylerin kendi dini inanışlarına ya da geleneklerine aykırı davranışlar sergilediklerini düşündüklerinden dolayı, onları şiddetli bir biçimde ötekileştirmeye çalışmaktadır. 
İnsanların sabit kalıplardan çıkmasını sağlamak, farklı düşünen ya da farklı yaşayan insanlara saygı duymasını sağlamak amacıyla LGBTİ+’yı tanıtmaya, insanlara daha açık bir bilinç ile anlatmaya adanan toplantılarının, duyurularının ya da konferanslarının sayıca artması çok önemli bir noktada bulunmaktadır. 

Blogger Blogger

Türkiye'nin ve Dünya'nın her yerinden ziyaretçileri olan Taksime gitmeyen yoktur hatta Anadoludan İstanbula yapılan ilk seyahatlerin de ilk durağıdır Taksim.

Taksim de göreceğiniz her 10 erkekten 11'i gay olduğunu iddia eder, ancak durum hiçte böyle değil.

Taksim meydanında ve İstiklal caddesinde yapacağınız küçük bir gezinti ile bunu fark edebilirsiniz, gay veya LGBT diye kendini adlandıranların çoğu genç yaşta hızlı para kazanma hırsı ile kendini pazarlayanlar ile dolu. Bu insanlar ile biraz sohbet ettiğinizde aslında LGBT bireyi olmadıklarını bu işi sadece para için yaptıklarını anlayabilirsiniz.

Tarlabaşı gibi yakın yerlerdeki tüm eğreti oteller ise bu işe şu veya bu şekilde göz yuman konaklama yerlerine dönüşmüş durumda.

Yazı devam edecek...

Blogger Aralık 26 '20 · Etiketler: gay, taksim, tarlabaşı, eskort, travesti
Blogger Blogger

Eşcinsellik en basit tanımıyla aynı cinsteki bireylerin birbirilerine karşı duyduğu cinsel ilgi olarak tanımlanabilir. Peki eşcinselliğin tarihte ne kadar eskiye gidebileceğini hiç düşündünüz mü? Tarihte eşcinsellik resmi kayıtlara göre M.Ö. 4000’li yıllarda kurulan Sümerler’e  kadar dayansa da pek çok farklı görüşe göre insanoğlunun yaşama başladığı ilk günlere kadar uzandığı düşünülmektedir. 

 
Yıllardır süregelen eşcinselliğe karşı çıkılan dönem tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması ile başlamıştır. Öte yandan son 200 senelik yakın tarih incelendiğinde eşcinsellere yönelik pek çok farklı aşağılayıcı uygulamada bulunulduğu görülmektedir. Elektrik şokları ile yönelimlerinden vazgeçirme, dayak, hapis, psikolojik testler ve yöntemler bu uygulamalardan en çok öne çıkanlardır. Bu ilkel ve vahşi uygulamalar bazı dönemlerde eşcinsellerin ölümüne sebep olmuştur. 


Eşcinsel bireylere hitaplar konusunda geçmişten günümüze farklı yakıştırmalar yapılsa da son yıllarda erkek eşcinsellere gay, kadın eşcinseller ise lezbiyen olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde ise eşcinseller büyük bir mücadele sergilemektedirler. Ülkemizde halihazırda mümkün olmasa da farklı ülkeler incelendiğinde görüleceği üzere eşcinsel evlilikler, çocuk sahibi olma, askerlik hizmetinden muaf olma gibi pek çok farklı konu eşcinsellerin istekleri arasında yer almaktadır.

Sayfalar: « 1 2 3 »