tr

Bloglar

" yaşanılan zorluklar nelerdir ? " için etiket arama sonuçları
Blogger Blogger

Pek çok toplumda lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya interseks  ( LGBTI ) bireyler, kültürel olarak belirlenmiş cinsiyet normlarına uymadıkları için ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadır.

Gerçek veya algılanan cinsel yönelimlerinin, cinsiyet kimliklerinin, cinsiyet ifadelerinin veya cinsiyet özelliklerinin bir sonucu olarak, LGBTİ kişiler – herhangi bir sosyal durumun başlangıcında, yolculuk ya da ülkeler arası geçiş sırasında veya tatil yapmak için bir lokasyona vardıklarında, kısacası insanların hemen hemen hepsinin karşılaşabileceği gayet normal şartlar altında- yüksek şiddet, istismar, ayrımcılık ve duygusal / fiziksel açıdan sömürü riski altındadır.

Birçoğu tehlikeden kaçınmak için cinsel yönelimlerini, cinsiyet kimliklerini veya cinsiyet özelliklerini gizlemeye çalışır, bu da BMMYK ve ortaklarının bunları tanımlamasını, insani yardım hizmetleri sağlamasını ve sığınma prosedürlerinin ihtiyaçlarını yeterince karşılamasını sağlamayı zorlaştırır.

Belirli koruma aksiyonlarına ya da müdahalelerine ihtiyaç duyarlar ve ayrıca belirli insani yardım birimlerine ihtiyaç duyabilirler. Bu kondisyonlar altında LGBTİ+, cinsel yönelimleri yüzünden diğer sosyal gruplar tarafından istismara uğrayan ya da uğramaya müsait olan kişilerin birbirine destek olması amacıyla oluşan bir topluluktur.