tr

Bloglar

" lgbtt " için etiket arama sonuçları
Blogger Blogger

Eşcinsellik en basit tanımıyla aynı cinsteki bireylerin birbirilerine karşı duyduğu cinsel ilgi olarak tanımlanabilir. Peki eşcinselliğin tarihte ne kadar eskiye gidebileceğini hiç düşündünüz mü? Tarihte eşcinsellik resmi kayıtlara göre M.Ö. 4000’li yıllarda kurulan Sümerler’e  kadar dayansa da pek çok farklı görüşe göre insanoğlunun yaşama başladığı ilk günlere kadar uzandığı düşünülmektedir. 

 
Yıllardır süregelen eşcinselliğe karşı çıkılan dönem tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması ile başlamıştır. Öte yandan son 200 senelik yakın tarih incelendiğinde eşcinsellere yönelik pek çok farklı aşağılayıcı uygulamada bulunulduğu görülmektedir. Elektrik şokları ile yönelimlerinden vazgeçirme, dayak, hapis, psikolojik testler ve yöntemler bu uygulamalardan en çok öne çıkanlardır. Bu ilkel ve vahşi uygulamalar bazı dönemlerde eşcinsellerin ölümüne sebep olmuştur. 


Eşcinsel bireylere hitaplar konusunda geçmişten günümüze farklı yakıştırmalar yapılsa da son yıllarda erkek eşcinsellere gay, kadın eşcinseller ise lezbiyen olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde ise eşcinseller büyük bir mücadele sergilemektedirler. Ülkemizde halihazırda mümkün olmasa da farklı ülkeler incelendiğinde görüleceği üzere eşcinsel evlilikler, çocuk sahibi olma, askerlik hizmetinden muaf olma gibi pek çok farklı konu eşcinsellerin istekleri arasında yer almaktadır.