tr

Bloglar

" lgbti+ " için etiket arama sonuçları
Blogger Blogger

Pek çok toplumda lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya interseks  ( LGBTI ) bireyler, kültürel olarak belirlenmiş cinsiyet normlarına uymadıkları için ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadır.

Gerçek veya algılanan cinsel yönelimlerinin, cinsiyet kimliklerinin, cinsiyet ifadelerinin veya cinsiyet özelliklerinin bir sonucu olarak, LGBTİ kişiler – herhangi bir sosyal durumun başlangıcında, yolculuk ya da ülkeler arası geçiş sırasında veya tatil yapmak için bir lokasyona vardıklarında, kısacası insanların hemen hemen hepsinin karşılaşabileceği gayet normal şartlar altında- yüksek şiddet, istismar, ayrımcılık ve duygusal / fiziksel açıdan sömürü riski altındadır.

Birçoğu tehlikeden kaçınmak için cinsel yönelimlerini, cinsiyet kimliklerini veya cinsiyet özelliklerini gizlemeye çalışır, bu da BMMYK ve ortaklarının bunları tanımlamasını, insani yardım hizmetleri sağlamasını ve sığınma prosedürlerinin ihtiyaçlarını yeterince karşılamasını sağlamayı zorlaştırır.

Belirli koruma aksiyonlarına ya da müdahalelerine ihtiyaç duyarlar ve ayrıca belirli insani yardım birimlerine ihtiyaç duyabilirler. Bu kondisyonlar altında LGBTİ+, cinsel yönelimleri yüzünden diğer sosyal gruplar tarafından istismara uğrayan ya da uğramaya müsait olan kişilerin birbirine destek olması amacıyla oluşan bir topluluktur. 

Blogger Blogger

Son yıllarda LGBTİ+ bireylerin topluma daha rahat kazandırılabilmeleri ve aynı zamanda haklarını daha doğru yollardan koruyabilmeleri amacıyla yapılan çeşitli konferanslar, toplantılar ya da sempozyumlar sayı bakımından artmaktadır. Özellikle toplumda ve sosyolojik gruplarda bireylerin cinsel yönelimlerinden dolayı çeşitli utançlara maruz kalmaları, ötekileştirmeleri ya da dışlanmaları korkusuyla kendi benliklerini doğru şekilde yansıtamamaları, büyük bir travmatik aksiyon olarak nitelendirilebilmektedir.
Bu hususta, insanların kendilerini diledikleri gibi tanımlayabildikleri, toplum içerisinde kendilerini bu bağlamda var edebildikleri ve kanunlar dahilinde diledikleri gibi yaşayabildikleri bir ortam oluşturmak açısından önemli girişimler bulunmaktadır.
Dünyanın birçok ülkesinde ve bölgesinde LGBTİ+ konusu kabul edilen ve saygı duyulan bir kavram haline gelme konusunda önemli bir yol kat etse bile, hala önemli bir kesim bu bireylerin kendi dini inanışlarına ya da geleneklerine aykırı davranışlar sergilediklerini düşündüklerinden dolayı, onları şiddetli bir biçimde ötekileştirmeye çalışmaktadır. 
İnsanların sabit kalıplardan çıkmasını sağlamak, farklı düşünen ya da farklı yaşayan insanlara saygı duymasını sağlamak amacıyla LGBTİ+’yı tanıtmaya, insanlara daha açık bir bilinç ile anlatmaya adanan toplantılarının, duyurularının ya da konferanslarının sayıca artması çok önemli bir noktada bulunmaktadır.