tr

Bloglar

Lubunya Network STAFF

Lubunya Network olarak tamamen ücretsiz ilk yılımızı tamamlıyoruz.

Şimdi 1. Yaşımızı sizlere hediyeler vererek kutlayacağız.

Bizleri sosyal ağlarınızda paylaşarak bu hediyeleri kazanma şansınızı arttırın.

Bizi nasıl duyurduğunuzu bu blog altında bizimle de paylaşın!

Daha fazla kişiye ulaşmamızı sağla daha fazla kazanma şansı yakala.

Blogger Blogger

Son on yılda, lezbiyen, gey, biseksüel ve trans ( LGBTİ+ ) insanlar, evlenme özgürlüğü dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın diğer ülkelerinde önemli yasal ve siyasi kazanımlar elde ettiler. Bu ilerlemeye rağmen, yasa dahilinde istihdam, barınma ve hizmetlere erişim gibi alanlarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı açıkça yasaklanmamaktadır ve ülkelerin yarısından azı, ülke düzeyinde LGBTİ+ kişiler için açık koruma sunmaktadır. Bu korumalar olmadan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ya da Dünya’nın geri kalan ülkelerindeki LGBT kişiler, cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri nedeniyle işten çıkarıldıklarında, tahliye edildiklerinde veya hizmet verilmeleri açısından reddedildiklerinde açık başvuru ve tazminattan yoksundur.
Bu yasal savunmasızlık zeminine karşı, aynı cinsiyetten çiftler için evliliğe ve transseksüel eşitliğini ilerletmeye yönelik son hamlelere karşı çıkan milletvekilleri, LGBT karşıtı bir suçlamaya yol açtılar ve çoğu zaman, bireyler için dini muafiyetler düzenleyen yeni yasaları zorladılar. Aynı zamanda çoğu zaman başarıya ulaştılar, belirli yasalara uymaları gerektiğini, onların dini veya ahlaki inançlarına müdahale ettiğini iddia ettiler. Hala siyaset yetkilileri, din adamları ya da devlet insanları LGBTİ+ için karşılarında bir direnç bulamadıklarında ellerinden gelen her koşulda ayrımcılık yapmaya meyilli olarak aksiyonlar almaktadır. Bunların önüne geçmek için toplum bilinci ve sosyal saygı hususları derinlemesine insan zihnine aktarılmalıdır. 

Blogger Aralık 27 '20 · Puan: 5 · Etiketler: lgbti+ olarak yaşanan zorluklar nelerdir ?
Blogger Blogger

Trans ne anlama gelir ?
Trans veya Transseksüel, doğum sırasında kendilerine atanan cinsiyeti direkt olarak kabul etmeyen kişileri; kendilerine atanmış cinsiyetlerin onların kimliklerini, ifadelerini veya davranışlarını ya da nasıl yaşamaları gerektiğini yansıtmadığını düşünen ve bağlamda hisseden kişileri tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Trans olarak yaşayan çoğu insan toplum tarafından direkt olarak basitçe kadın veya erkek olarak tanımlanır; çoğunun 'trans kimliği' yoktur. Trans olan kadın ve erkeklere ek olarak, bazı insanlar cinsiyetlerini direkt olarak trans şeklinde veya kadın /  erkek dışında bir cinsiyet olarak tanımlıyor. İkiden fazla geleneksel cinsiyete sahip olan dünyanın dört bir yanındaki toplumlar, genellikle kültürlerine özgü bir dil ve bu insanlar için bu bağlamda bir tanımlama kullanır.


Intersex ne anlama gelir ?
İnterseks karakteristiğine sahip bir kişi, modern tıbbi normlarda yer alan “kadın” veya “erkek” tanımlarından ve karakteristiklerinden tamamen uzak şekilde doğan ve farklı fiziksel özelliklerle doğmuş kişidir. İntersex bir kişinin cinsiyeti ile alakalı değildir. Doğrudan kişinin fiziksel özellikleri ile alakalı bir tanımlamadır. İntersex özelliklerine sahip bir çok insan, toplumda kendilerine yönelik oluşabilecek ön yargı ya da farklı tutumlardan çekindiklerinden dolayı kendilerini direkt olarak “kadın” ya da “erkek” olarak tanımlayabilirler. 

 

Blogger Blogger

LGBTİ+ bireylerin en çok yaşadığı sorunlara bakıldığı zaman; toplum içinde çeşitli dışlanmalar, cinsel yönelimlerinden ötürü gördükleri ayrımcılıklar, gerek kendi ailelerinden gerekse de toplum içerisinde kendilerine yakın buldukları insanlardan gelen olumsuz karşılamalar başı çekse bile; iş hayatında, eğitim hayatında ya da sosyal yaşantıda birçok noktada ciddi problemler ile karşı karşıya kalıp, yasal boşluklar nedeniyle çifte standarda maruz bırakılmaktadırlar. Bu ve benzeri sorunların önüne geçmenin en kolay ve etkili yolu, insanlara daha çocukken dini sosyolojik ya da cinsel güdüleri nedeniyle yargı yapmamaları gerektiğini bilinçli bir şekilde öğretmektir. 
Tıpkı insanlar gibi toplumlar da süreçsel boyutlarda evrimleşerek eğitilmeye uygun yapılar olduğundan dolayı, doğru şekilde, adaletli ve saygı çerçevesinde eğitim vermek, onları bilinçlendirmek hem bu bireyler için hem de toplumun maruz kaldığı bir diğer büyük sorun grupları için çok önemli bir noktada yer almaktadır. Toplum dahilinde bulunan grupların, inanışların, ten renklerinin ya da cinsel yönelimlerin hiçbir fark yaratmadığını, farklılığın olağan olduğunu insanlara doğru yollardan öğretmek gerekmektedir. 

Blogger Blogger

Pek çok toplumda lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya interseks  ( LGBTI ) bireyler, kültürel olarak belirlenmiş cinsiyet normlarına uymadıkları için ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadır.

Gerçek veya algılanan cinsel yönelimlerinin, cinsiyet kimliklerinin, cinsiyet ifadelerinin veya cinsiyet özelliklerinin bir sonucu olarak, LGBTİ kişiler – herhangi bir sosyal durumun başlangıcında, yolculuk ya da ülkeler arası geçiş sırasında veya tatil yapmak için bir lokasyona vardıklarında, kısacası insanların hemen hemen hepsinin karşılaşabileceği gayet normal şartlar altında- yüksek şiddet, istismar, ayrımcılık ve duygusal / fiziksel açıdan sömürü riski altındadır.

Birçoğu tehlikeden kaçınmak için cinsel yönelimlerini, cinsiyet kimliklerini veya cinsiyet özelliklerini gizlemeye çalışır, bu da BMMYK ve ortaklarının bunları tanımlamasını, insani yardım hizmetleri sağlamasını ve sığınma prosedürlerinin ihtiyaçlarını yeterince karşılamasını sağlamayı zorlaştırır.

Belirli koruma aksiyonlarına ya da müdahalelerine ihtiyaç duyarlar ve ayrıca belirli insani yardım birimlerine ihtiyaç duyabilirler. Bu kondisyonlar altında LGBTİ+, cinsel yönelimleri yüzünden diğer sosyal gruplar tarafından istismara uğrayan ya da uğramaya müsait olan kişilerin birbirine destek olması amacıyla oluşan bir topluluktur. 

Sayfalar: 1 2 3 »